JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
เวลาทำงาน : จันทร์-ศุกร์ 08.30-18.30 น ติดตามเรา :  

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุ่นใจ

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุ่นใจ
"ครอบคลุมอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง"

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “อุ่นใจ” จะช่วยบรรเทาภาระทางการเงินในกรณีที่
ผู้ทำประกันอุบัติเหตุเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือได้รับบาดเจ็บ
อันเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมถึงการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
ด้วยความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง
 
ความคุ้มครอง (อบ.1) จำนวนเงินเอาประกันภัย  (บาท)
อุ่นใจ 1 อุ่นใจ 2 อุ่นใจ 3
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 300,000 500,000 1,000,000
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 300,000 500,000 1,000,000
การถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบทำร้ายร่างกาย 300,000 500,000 1,000,000
ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย (กรณีเจ็บป่วยมีระยะเวลารอคอย 180 วัน)* 30,000 50,000 50,000
ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 30,000 50,000 100,000
การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (สูงสุด 365 วันต่ออุบัติเหตุ)** 300/วัน 500/วัน 1,000/วัน

หมายเหตุ :
*ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานศพ ซึ่งหมายรวมถึง ค่าโลงศพ การเผาศพ หรือฝังศพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อการนั้น ซึ่งบริษัทจ่ายให้แก่ผู้รับผลประโยชน์
กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย

**การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล หมายถึง บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การชดเชยรายได้ให้ผู้เอาประกันภัยระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 
ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให้รวมถึงกรณีรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยในแล้วต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชั่วโมง

ความคุ้มครอง
  • คุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ขยายความคุ้มครองถึงการขับขี่และซ้อนท้ายจักรยานยนต์ การถูกฆาตกรรมและถูกลอบทำร้ายร่างกาย
เงื่อนไขความคุ้มครอง
  • อบ.1 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ แขน ขา สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ
ข้อยกเว้นโดยย่อ
  • ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วย การติดเชื้อที่มิได้เกิดจากอุบัติเหตุ การทำร้ายร่างกายตนเองโดยเจตนา การฆ่าตัวตาย ภัยสงคราม การกระทำอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท และขณะตกอยู่ภายใต้อำนาจฤทธิ์สุราหรือสารเสพติด การจลาจลและนัดหยุดงาน
 
เงื่อนไขการรับประกันภัย
  • ผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุระหว่าง 15 – 65 ปี (สามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 70 ปี) โดยคำนวณตามปีเกิด
  • สุขภาพร่างการแข็งแรงไม่มีความผิดปกติที่ร้ายแรงทางร่างกายหรือจิตใจ (พิการแขนชขา สายตา อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือวิกลจริต)
  • อาชีพที่ไม่สามารถทำประกันภัยได้ คือ อาชีพที่มีความเสี่ยงสูง เช่น คนงานก่อสร้าง ลูกเรือประมง พนักงานดับเพลิง พนักงานในเหมือง คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมันทั้งวิศวกร และคนงานหรือพนักงานทำความสะอาดกระจกอาคารสูง พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง นักแข่งรถ นักแสดง นักกีฬาอาชีพ ทนายความ นักข่าว ทหาร ตำรวจ
  • สามารถซื้อความคุ้มครองได้ 1 คน/1 แผนความคุ้มครองเท่านั้น
  • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องกรอกใบคำขอและตอบคำถามทุกข้อ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
  • รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นจะระบุอยู่ในกรมธรรม์ประกันภัย
©2020 insurewisebroker.com All rights reserved.